Osmisměrky

Luštění zdarma. Luštění online.

Křížovky a osmisměrky


Jak se luští křížovky

Křížovka je luštitelská úloha založená na křižování výrazů vpisovaných do obrazce. Cílem řešení křížovky je úplně a správně vyplnit obrazec křížovky a najít tajenku.
Při tvorbě a luštění křížovek pomáhají křížovkářům slovníky.

Prvky křížovky:

  • název křížovky
  • legenda
  • obrazec
  • vpisované výrazy
  • tajenka

Jak se luští osmisměrky

Osmisměrka je logická hra, zábavná hádanka, nebo slovní hlavolam. Skládá se z těla osmisměrky (čtverec, kruh, trojúhelník, atd...) a ze seznamu slov. V těle osmisměrky jsou na první pohled náhodně seřazena písmena vedle sebe a v řádcích tak, že ji celou vyplní. Slova ze seznamu slov má luštitel vyhledat a vyškrtat. Po vyškrtání všech slov zůstanou písmena, která tvoří tajenku. Písmena tajenky je třeba číst shora dolů a sleva doprava.

Slova osmisměrky lze škrtat osmi směry:

  • vodorovně
  • horizontálně
  • diagonálně

Klikni a lušti


Zde si můžete luštit vaši oblíbenou křížovku

Vyber našich nejnovějších osmisměrek


databáze našich osmisměrek